Sağlık çalışanlarında ek ödeme alabilecekler kimler?

Koronavirüs nedeniyle İl Sağlık Müdürlüklerinde ek ödeme yapılmasına ilişkin usül ve esaslar belirlendi.

Buna göre:

-Filyasyon ekiplerinde görev alan personele,
-COVID-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı olarak belirlenen Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personele
-Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personele
-İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere-Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara görevlendirilen personele

-Tabip dışı personele % 100’ü, Tabip ve diş tabiplerine % 100’ü, Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara %75’i ek ödeme yapılacak.

-COVID-19 salgın hastalığına yakalananlar ve/veya karantina altında olanların, bu durumlarının İl Sağlık Müdürlüğünce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri çalışılan gün kabul edilecek